Relacje inwestorskie

Władze Spółki - Zarząd M4B S.A.

Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji i wdrażaniu nowych technologii i narzędzi w budowie systemów informatycznych. Swoją karierę zawodową związał z firmą WA-PRO Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Kierował m.in. projektem budowy linii systemów dla DOS i Windows (WF-Mag, WF-Gang). Kierował przedsięwzięciem wprowadzenia mobilnych systemów sprzedaży pod nazwą WA-PRO Mobile. Realizował również projekt wdrożenia systemu zarządzania majątkiem trwałym dla Wojskowej Akademii Technicznej. Pełni funkcję Prezesa Zarządu M4B S.A. od początku istnienia Spółki.

Rada nadzorcza

Marek Sypek
Zbigniew Markowski
Wojciech Kowalczyk
Katarzyna Borkowska
Agnieszka Kosik

Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazują się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

https://notowania.pb.pl/instrument/PLM4B0000017/m4b/informacje-spolka

Dokumenty

Raporty

Raporty EBI

Raporty ESPI

Zainstalowanych wyświetlaczy
25000+
Zainstalowanych kiosków
3500+
Lokalizacji na całym świecie
6000+